Předchozí část stránky                                   Home alias Úvodní stránka

 

Diskutabilní "pravdy"

S postupným zvyšováním sebevědomí a svéprávnosti občanů se začínají častěji objevovat pochybnosti o materialistických "pravdách" o prospěšnosti a neškodnosti určitých postupů. Nechci vás násilím přesvědčovat, že všechno, čeho se tu dotknu, je špatně, nicméně troška pochybností nemůže být v žádném směru lidské činnosti na škodu.

Očkování neškodí – určitě jste si sami povšimli, že se na toto téma debata již rozproudila. Naše zákony, které se očkování týkají, patří k těm nejpřísnějším na světě. I v řadě zemí západní Evropy je očkování pouze doporučeno a občané mají na výběr, u nás je povinné a neuposlechnutí výzvy hygienických stanic se trestá, a to až odejmutím dítěte. To není strašení, to se v roce 2002 stalo rodičům od Plzně! Velmi troufalé je na celém očkování to, že je vystavěno na infekční TEORII, se kterou přišel chemik (nikoliv lékař) Louis Pasteur a před svou smrtí ji dokonce odvolal s tím, že hlavní roli hraje terén, tedy kondice organismu. Účinnost vakcín je "dokazována" výskytem protilátek, které ovšem hovoří pouze o tom, že tělo přišlo do styku s dotyčným mikroorganismem, nikoliv že je tak dotyčný chráněn až na desítky let (to je mimochodem dost drzé prohlášení u preparátu, který je na světě několik málo let). Podle infekční teorie by muselo být lidské tělo osídleno pouze přátelskými bakteriemi. To je trochu v rozporu se zjištěním, že 80 - 90 % populace je promořeno virem herpes simplex, aniž by většina lidí zaznamenala vážnější problémy s opary. Obávaný zlatý stafylokok Staphylococcus aureus je na kůži zdravého člověka běžně přítomen, ale vážné komplikace způsobí až tehdy, je-li tělo oslabeno. V literatuře podporující očkování se často setkáváme s grafy, které mají v bodě nula datum zavedení očkování, přičemž křivka výskytu nemoci od tohoto bodu strmě klesá. Málokdo se ovšem dostane k neupravenému celému grafu výskytu nemoci, kde převelice často křivka klesá stejně strmě i před zavedením očkování. Každá doba má své nemoci, s morem se už dnes opravdu téměř nesetkáme, aniž by se proti němu očkovalo, a navíc se naše životní podmínky změnily tak, že se kondice všeobecně velmi zvýšila. Mizení "infekčních" nemocí je tedy více než logické. A myslíte si, že může nějaká studie o účinnosti vakcín financovaná výrobcem vyznít v neprospěch výrobku? I kdyby byl někdo nezávislý takhle statečný, že by učinil negativní závěr, pravděpodobně bude nenápadně motivován závěr změnit nebo výsledek jednoduše nebude publikován. Hodně diskutabilní je též technika očkování, tedy injekce do svalu. S výjimkou otevřených ran se mikroorganismy do těla běžně dostávají přes sliznice (tedy nebereme-li v úvahu tento odstavec), mechanismus reakce imunitního systému tedy musí být zákonitě jiný. Určitě přirozenou cestou neprodifundují během několika minut k mozku, kam u dětí do tří let s oslabenou hematoencefalickou bariérou pronikají všechny složky krví velmi snadno a mají za následek záněty mozku, které jsou pokládány za "v podstatě přirozenou" reakci na očkování. A to je jen předstupeň dalších komplikací typu hyperaktivita, pozastavení psychomotorického vývoje či růstu... O rizicích jednotlivých vakcín pojednává kniha Randalla Neustaedtera Problémy s očkováním nebo Gerharda Buchwalda Očkování - obchod se strachem. A opravdu nejsou zanedbatelná, jak se nám snaží oficiální místa namluvit. Už jen úvaha našich lékařů o přesunu očkování proti tuberkulóze z věku několika dnů do druhého půlroku života hovoří za mnohé. Na internetu byly kdysi dávno informace dostupné na stránce sdružení Paracelsus, kde byla také umístěna petice za umožnění svobodné volby očkovat-neočkovat. Pokud se budete ptát po příčinách tak silného tlaku na veřejnost, k pochopení vám jistě pomůže jeden z mých bonmotů "za vším hledej peníz". Velmi směrodatné informace o problematice můžete nalézt na webu Nezávislý poradce v rubrice Střípky, na stránce nakladatelství Alternativa v archivu časopisu Homeopatie, na stránkách Sloboda v očkovaní a též na stránce o metabolických typech. Detailní rozbor (ne)účinnosti a složení vakcín uvádí ve své přednášce Anita Petek, která se problematice věnuje již 20 let. Pro ty, co nemají tolik času, je zde dvoudílná reportáž slovenské televize. Bohužel díky obsaženým informacím může člověk u povinného dětského očkování leda tak zpanikařit, protože ze zákona není vyhnutí. Ale protože se má očkovat dítě zdravé, lze se s rozumným pediatrem domluvit alespoň na odkladu, pokud možno nejméně na 12 měsíců věku, ideálně po druhém roce. Více o očkování dětiček naleznete zde, jak probíhá proces odpírání se dozvíte na tomto místě. Pokud se nemůžete povinnému očkování vyhnout, např. při cestě do exotických zemí, dodržujte základní pravidla, tj. perfektní zdravotní stav před očkováním (žádné oslabení infekcí, únavou...) a klidový režim po výkonu. Zejména očkování proti encefalitidě je natolik zatěžující, že klidový režim je nezbytný po dobu jednoho týdne. 

Velkým problémem jsou též pomocné látky ve vakcínách. Výrobce je povinen uvádět pouze látky dodatečně přidané. Co se použije ve výrobním procesu, je předmětem obchodního tajemství, tudíž v rozporu s příbalovým letákem může být ve vakcínách kdeco. Thimerosal (též zvaný thiomersal nebo Merthiolate, další synonyma; číslo CAS 54-64-8) je sloučenina rtuti spojovaná s autismem (viz WM magazín, rubrika Zdraví, článek Smrtící imunita). V modernějších vakcínách je s výjimkou protichřipkové již nahrazen 2-fenoxyethanolem, což je v mých očích přesun z lijáku do deště. Další látky, tzv. adjuvanty, které mají zesílit účinek vakcín tím, že v těle vyvolají zánět, přičemž nelze dopředu určit, co se nám vlastně zanítí, jsou tyto: sloučeniny hliníku, parafínový olej, saponáty. Aby se vše nevymklo "kontrole", jsou ve složení též antibiotika. 

Další diskutabilní otázka je technologie výroby. Na hraně už je pro mě z hlediska etiky výroba pomocí kuřecích embryí, opic, psů, myší, králíků apod., kromě dalších zdravotních otázek. Jak může výrobce tvrdit, že dokáže odstranit z těl zvířat veškeré patogenní mikroorganismy, které by se výrobou mohly přenést na člověka? Nebo je snad umí odstranit z hotové vakcíny, nejlépe přebíráním pod mikroskopem? Opravdová bomba pak je výroba na mrtvých lidských zárodcích, který podle farmaceutických firem momentálně celkem dost, nebo z rakovinných buněk pocházejících z mimořádně rychle rostoucího nádoru Heleny Langeové (HeLa buňky), která zemřela v roce 1951. Tyto buňky jsou ve vakcíně stále přítomné a skutečně nevěřím, že by byly bez rizika. Rekombinované (hezký eufemismus!) vakcíny jsou vyrobené prostřednictvím genetické manipulace, u které už vůbec nevíme, kam vlastně povede. 

Náhodné úniky virů z kontejnerů ve vlacích a jim předcházející patentování vakcíny už nechávám raději bez komentáře (pro zajímavost: únik viru A/H1N1 ze zavazadla firmy Baxter duben 2009, patent na vakcínu US 2009/0060950 A1 podán v srpnu 2008; detaily). Taková nešťastná náhoda!!!

V případě, že vezmeme v úvahu teorii, kterou zastával už Rudolf Steiner, že viry a bakterie nejsou příčinou nemoci, ale pouze jejím indikátorem nebo dokonce pomocníkem při uzdravení, nachází se farmaceutický průmysl ve vážném ohrožení. Že Steiner nebyl fantasta, dokazuje dnes Günther Enderlein, který jde ve šlépějích Antoine Béchampa, Pasteurova současníka, který byl Pasteurem vykraden a převálcován (blíže zde). Řekla bych, že se tyto poznatky v učebnicích jen tak neocitnou, a nebude to tím, že by nebyly pravdivé.

Potravinové doplňky nám jednoznačně prospívají - za tímto prohlášením nelze hledat nic jiného, než zájmy farmaceutických firem. Jistě jsou v životě situace, kdy je potřeba některých látek zvýšená a je třeba ji uspokojit tabletkou (nemoc, dlouhodobý stres, těhotenství), ale člověk se zdravým a čistým zažívacím traktem, který si osvojil zásady přiměřeního stravování, žádný multivitamínový preparát nepotřebuje. Když už potravinové doplňky, tak pouze cílené a pokud možno v přirozené formě. Dokonalý přehled o vitamínech a minerálech poskytuje kniha Ing. Jiřího Janči Co nám chybí. Tam také najdete symptomy nedostatku i přebytku některých látek. Cenné informace v této oblasti poskytuje rozbor vlasů, který už je provozován leckde, stačí zadat ve vyhledávači.

I v užívání doplňků platí některé zásady, které řada preparátů a všechny multivitamínové + multiminerální směsi porušují. První zásadou je dodávat minerál v organicky vázané formě. Z uhličitanu vápenatého si tělo odebere jen zanedbatelné procento vápníku. U organicky vázaného kovu je přijaté procento podstatně vyšší. Sice jsem už narazila na teorii, že organismus vstřebá z jakékoliv formy přesně tolik, kolik potřebuje (článek Stuarta Adamse), ale opravila bych to ve smyslu, že tělo zužitkuje tolik, kolik potřebuje a vstřebaný nevyužitý zbytek vyloučí různými cestami. Tělo je sice moudré, ale předpokládám, že ne ze 100 % na "vstupu". Jinak bychom se v podstatě nemohli otrávit, jestliže by zažívací trakt poznal, kolik čeho potřebujeme. Samozřejmě je pro nás nejlepší přirozená forma, takže před tabletami zinku dejte přednost dýňovému semínku. Druhá zásada, a ta je tedy zásadní, je nekombinovat látky, jejichž účinky se potírají. Na každém příbalovém letáku preparátu se železem najdete informaci, že se nemá používat společně s vápníkem, který jeho výrazně vstřebávání snižuje. A takových dvojic až trojic je mezi vitamíny a minerály jistě více. Jak potom může takový multipreparát fungovat? Už jen tato informace by měla člověka se zdravým rozumem znejistit. Také soustavný a dlouhodobý přísun látek, které má tělo normálně pracně dobývat z potravy, může přispět k omezení schopnosti vstřebávat, takže po vysazení nejsou vyloučeny vážné zdravotní potíže způsobené právě zlenivělým organismem.

Jak píše New Scientist Magazine v únorovém čísle z roku 2007, může multivitamínový přípravek představovat pro mnohé lidi riziko. Zvlášť pak, pokud obsahuje vitamíny rozpustné v tucích (A a E a dokonce i beta-karoten). Zdroj této informace - Reflex 29/07, str. 21. Podle nejnovější studie ženy, jež denně užívají multivitamínové pilulky, svůj organismus chrání před nachlazením, ale zároveň ho ohrožují zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu.

Diskutabilní je rovněž vášnivé pojídání vápníku v případě osteoporózy. I tato choroba má samozřejmě více příčin, včetně psychických. Pokud se někdo domnívá, že problém osteoporózy vyřeší jaksi "přirozeněji" konzumací mléčných výrobků, může si dokonce znatelně ublížit (články off-line).

Porod vedený klasickou "lékařskou" cestou zaručuje zdraví matky i dítěte - zde samozřejmě neberu v úvahu jisté procento komplikací, které prostě nastávají, ať je porod veden jakýmkoliv způsobem. Jde mi o jiný problém. Jak uvádím v kapitole Léčebné techniky/Kineziologie, absolvovala jsem návrat do okamžiku svého narození vedeného klasickým způsobem s okamžitým oddělením od matky (jak jinak, v 70. letech). Ten absolutní pocit opuštěnosti a beznaděje, který se mi při tom vrátil, prostě nelze popsat. Byl příčinou mé dlouholeté podvědomé úzkosti, která mi bránila žít naplno a zdravě se prosadit. Od té doby jsem vášnivou propagátorkou šetrných porodních postupů dle Fredericka Leboyera (detaily zde). Velké procento žen není o tomto způsobu vedení porodu informováno, proto jej také nevyžadují a naši porodníci mají pocit, že je vše v pořádku. Naštěstí se i u nás najde hrstka nadšenců, kteří přes četné překážky metody šetrného porodu aplikují v praxi (např. vrchlabská nemocnice, dnes asi již bohužel ne "díky" změně osazenstva). Prosím proto všechny nastávající maminky: Dejte svým dětem šanci na ten nejlepší start do života, zajímejte se o tuto problematiku, ptejte se lékařů, nuťte je do zlepšení VAŠÍ situace! Inspiraci pro zamyšlení najdete zde. Je prokázaným faktem, že lékaři sami stresováním rodičky některé komplikace způsobí a pak je s velkou slávou jako vyřeší. Pokud se vy a vaše dítě stanete obětí takové komplikace, vyhledejte co nejdříve dobrého homeopata. Lékaři se poslední dobou chlubí extrémně nízkou hladinou úmrtí novorozenců. Bylo by to moc pěkné, kdyby ovšem číslo nebylo ochuzeno o děti, které by možná zemřely po porodu, ale jsou zabity už před ním. 

Psychiatrická léčiva fungují tak, jak si lékaři myslí, že fungují - úvodní věta je poněkud nejednoznačná, proto vám přiblížím, co jsem měla na mysli. Psychiatrie je bohužel disciplína poněkud neexaktní. Pokud je nějaké nové léčivo zkoušeno na pacientech před uvedením na trh, je zapotřebí zorganizovat neskutečně složité pokusy, které by jeho pozitivní účinek jednoznačně prokázaly. Je to náročné na čas, peníze, odbourání lidského faktoru, a proto se tak většinou neděje. Výsledky zjednodušených zkoušek jsou silně ovlivněny právě lidským faktorem. Léčiva mají zpravidla silné vedlejší účinky, které v lidské mysli vzbuzují dojem, že "prášek musí fungovat, když je mi špatně". Proto se do zkoušek zařazují i tzv. noceba, tj. látky bez očekávaného účinku, které ale způsobí nějaký nežádoucí účinek. Kupodivu občas působí stejně jako placeba díky výše popsanému mechanismu. Ani moderní prostředky proti depresím (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tedy Prozac, Seropram aj.) nemusejí pracovat tak pozitivně, jak je nám tvrzeno. Teorie, že deprese je způsobená nerovnováhou chemismu nervové soustavy, je ryze materialisticky mechanická. Každý člověk má sklon k určitému druhu psychické rozlady právě podle orgánu, který je u něj kritický. Zhoršení stavu pak mohou podporovat dědičné faktory a stereotypy chování. Jediná spolehlivá cesta k uzdravení je tedy psychoterapie, která nás zbaví nežádoucích psychických mechanismů, kterými si ubližujeme, a také starost o orgány, které dané emoci odpovídají. Tabletky nám mohou pomoci opravdu jen v překlenutí té nejhorší fáze úplné pasivity právě tím, že vyvolávají vnitřní neklid, který nás může inspirovat k práci na sobě samých. Navíc zde existuje riziko, že pokud je organismus nastaven na určitý přirozený chemismus a tento je nabourán inhibitory vychytávání, může dlouhodobá zvýšená koncentrace neurotransmiteru (tedy serotoninu), která tělu není vlastní, vést k úbytku čidel, která na serotonin reagují. Takto se sklon k depresím může nevratně prohloubit, což ovšem prospívá zisku farmaceutických firem. Detailně je tato tématika rozebrána v knize Marca Rufera Tabletky štěstí. Vřele ji doporučuji všem, kteří někdy byli psychiatrickými pacienty. Aktualita z února 2008: Nová antidepresiva zabírají jen u malého množství pacientů (Novinky, 26. 2. 08)

V nemoci je nejlépe svěřit se rukám lékaře bez aktivní účasti - odborníci samozřejmě neradi vidí, když se jim laik plete do řemesla. Jsou to bohužel také pouze lidé, kteří v řadě případů nehledí na zájem pacienta, ale na vlastní ješitnost. Cesta k uzdravení, jak již bylo řečeno výše, je plně ve vašich rukách. Pokud se vám nedostává žádoucí péče, tvrdě ji vyžadujte, ptejte se, měňte lékaře, stěžujte si. Krásný případ vlastní snahy vyléčit se neobvyklými procedurami ve spolupráci s lékařem demonstruje kniha Normana Cousinse Anatomie nemoci. Autor popisuje své vlastní aktivní vyléčení se ze smrtelné choroby. Velmi poučné!

Pokud je člověk zdravý, jeho laboratorní nálezy se pohybují ve stanoveném rozmezí a naopak - člověk je jakožto výtvor přírody značně proměnlivý, a to jak v různých obdobích, tak jedinec od jedince. Často se stává, že je při náhodné nebo preventivní kontrole zjištěna nějaká laboratorní hodnota mimo stanovený rámec a člověk, který se cítí zcela zdráv, je nucen navštěvovat specialisty. Naopak někdo jiný se silnými potížemi, zpravidla psychosomatického rázu, ale bez laboratorního nálezu odchází z ordinace s Neurolem a bez péče. Namátkové výsledky laboratorních testů, které se nepatrně liší od normy (např. hladina cholesterolu), není zpravidla třeba brát nějak smrtelně vážně. Leckdy se může opravdu jednat o hladiny, které jsou pro vaše tělo přirozené. Kromě toho, že "normální" hladiny byly určeny podle průměrné, tudíž nezdravé populace, ještě nikdo skutečně neprokázal přímou souvislost zvýšené hladiny cholesterolu a rizika choroby oběhového systému. Ještě jedna zajímavá informace: Na stanovování normálních limitů se podílejí i farmaceutické firmy. A kam si myslíte, že se díky tomu budou povolené hranice posouvat? (Zdroj: článek MUDr. Jonáše Zaklínadlo jménem cholesterol, Regenerace 3/08) Stres, který se pojí s pochybnostmi o vlastním zdraví, může váš stav skutečně zhoršit. Je třeba přistupovat k výsledkům s jistým nadhledem. Nechci tu nikoho nabádat k nedbalosti, ale úzkostným pacientům by tento odstavec mohl alespoň trochu ulevit. 

Transplantace sama o sobě vyřeší vaše zdravotní problémy - pokud někomu selže životně důležitý orgán, upíná se k transplantaci v naději, že vyřeší jeho zdravotní problémy jednou a provždy. Pokud dotyčný vykonal dostatek práce na přeměně své osobnosti, může tomu tak i být. Ovšem v případě, že se spolehne výhradně na konvenční medicínu, zhusta se stane, že transplantovaný orgán zajde na tu samou chorobu jako jeho předchůdce. Děje se tak nejen u ledvin, ale např. i u kostní dřeně. To naznačuje, že podstata nemoci opravdu leží někde jinde. Protože nechci podporovat svým osobním příspěvkem mašinérii našeho nefunkčního zdravotnictví a "filozofii" lékařsko-farmaceutického komplexu, rozhodla jsem se nechat se zařadit do registru osob, které nesouhlasí s posmrtným odběrem orgánů. Ono totiž klást odpor není až tak jednoduché. Bez této registrace, u které se dokonce musí ověřit podpis na úřadě, je jakékoliv jiné prohlášení, třeba v závěti, celkem na nic. Cituji zákon 285/2002 Sb., paragraf 16: "Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí.", čímž je míněno, že je zapsán v registru nebo se vyslovil před lékařem a zaživa, což u nehody tak nějak nejde. Jakožto badatel v jemnohmotné oblasti se ještě dovoluji domnívat, že nějaká část mého astrálního nebo jiného těla zůstane k orgánu připoutaná a já pak nebudu ani schopná klidně si umřít a budu bloudit ve Swedenborgově sféře, než se můj hýčkaný orgán rozhodne v cizím prostředí selhat.

Hormonální antikoncepce je téměř neškodná - pokud se podíváte do historie hormonální antikoncepce, zjistíte, že její počátky jsou velmi dramatické. První generace pilulek byla zkoušena na obyvatelkách Portorika, přičemž došlo k několika úmrtím mladých žen z neznámých důvodů. Pitva těl nebyla provedena a hádejte proč. Je pravdou, že dávky hormonů se v průběhu dalších výzkumů snížily na desetinu, tím ovšem není řečeno, že vedlejší následky vymizely. Lze prohlásit pouze to, že se riziko snížilo. Proto by si měla každá žena dobře promyslet jak užívání hormonální antikoncepce, tak nasazení hormonální substituce při potížích v přechodu. Rizika tu jsou a ne malá - rakovina prsu, tvorba krevních sraženin, poškození jaterních funkcí. Navíc pravděpodobně dochází i ke stejnému efektu, jako v případě potravinových doplňků. Tedy to, co tělo pravidelně dostává, přestává vyrábět a vytrácí se schopnost to vyrábět. Po vysazení se tedy můžete dostat do potíží, které povedou k dalšímu užívání hormonů a kolo se znovu roztáčí... A že si nevymýšlím, se dočtete zde. Hormonální antikoncepce také ovlivňuje čichové vjemy, takže přestože jsme nastaveni tak, aby nám voněl partner s co nejodlišnějším genotypem, což vede ke zdravým potomkům, "díky" hormonálnímu ovlivnění si vybereme špatně. Podle mě to vede ke zvyšování vrozených vad v populaci. Sice je to závěr spekulativní, nicméně logický. A to zdaleka není ještě vše, blíže článek v Reflexu Falešná březost? (momentálně v placené zóně; shrnuji ze zachovaného výtisku: žena je vlivem hormonů falešně těhotná, místo přirozeného působení na muže raději hnízdí; trpí vlivem "těhotenství" rozladami typickými pro toto období; má zkreslené čichové vnímání, tudíž podvědomě volí jiného partnera, než odpovídá jejímu přirozenému založení; uměle podané hormony můžou trvale narušit přirozené regulační mechanismy). Syntetické hormony, přestože mohou mít původ v přírodě (sója, jam, moč březích kobyl), se od přirozených lidských hormonů do určité míry liší. Hormonální receptory jsou těmito sloučeninami oklamány, ale problémem může být následné odstranění z organismu. Lidské tělo nemusí být náležitě vybaveno potřebnými enzymy a odbourávání se tak komplikuje. U cukrovky mám už léta podezření, že údajné komplikace (cukrovkářská noha, poruchy sítnice) nezpůsobuje nemoc samotná, ale její léčba. Prasečí inzulín se od lidského liší v jedné aminokyselině, což už je bohužel někdy významný rozdíl, a je navíc konzervován kresolem, který z něj smrdí už na dálku. Opět nic moc pro zdraví. Diabetik používá v potravě náhražky různého druhu, které jsou podezírány z karcinogenity a to, že tělu nesvědčí, dokazuje jednoduchý fakt, že zdravý člověk má po dia-marmeládě většinou průjem. A že problematika hormonů není už vůbec jednoduchá a že si zaděláváme na další a další problémy, vám naznačí článek o homeopatiku Folliculinum v časopise Homeopatie č. 26. Když už tedy vymýtíme nějakou chorobu očkováním, moderní věda nám okamžitě vyrobí další "zábavu k řešení". Idea, že v nepříliš daleké budoucnosti nemoci zcela zmizí, je pochybená, už jen proto, že nemoc je naprosto zdravým ukazatelem, že se k sobě nechováme v nějakém ohledu hezky.

Detailní rozbor situace okolo hormonální antikoncepce z pohledu čínské medicíny naleznete v Meduňce 11/05. Pokud se domníváte, že se bez těchto preparátů neobejdete, zkuste jejich účinek alespoň neutralizovat bylinným přípravkem Zklidnění zčeřené hladiny. Jako nejvhodnější přiměřeně spolehlivou (samozřejmě méně než hormony) náhradu mohu doporučit astrologické stanovení plodných dnů (detailní popis) v kombinaci s nějakou mechanickou metodou (prezervativ, pesar). Využít můžete též sledování bazálních teplot, děložního hlenu a stavu čípku, publikace o problematice jsou ke koupi zde. Movitější rodiny si mohou pořídit počítač pro stanovení plodných dnů LadyComp (cena 13 500 Kč, okleštěnější verze pearly 8 600 Kč).

Z magického hlediska lze prohlásit, že mužská nadvláda nad ženským světem pokročila tak daleko, že nám ukradli menstruaci. Řada hormonálních produktů totiž blokuje menstruační krvácení, což je vykládáno jako výhoda - nic vás neobtěžuje a ještě ušetříte. Menstruující žena je od dávných věků, pohříchu patriarchálních, považována za něco nečistého právě z důvodu mimořádné magické ženské síly, která se v těchto dnech projevuje. To není nic, co by se pánům zdálo výhodné, proto bylo třeba ženu izolací znemožnit a její přirozenost potlačit. Ačkoliv už pravděpodobně nemenstruujeme tak, jak to příroda původně konstruovala, má krvácení pro organismus ženy mimořádný význam. A už vidím, jak si ťukáte na čelo. Ale pozor - výrazné krevní ztráty se objeví jen ve vykolejeném těle, stejně jako bolest nebo premenstruační syndrom, jsou tedy upozorněním, že je třeba něco dělat. Hlavně s močovým systémem a žádoucím prouděním krve. A také například prověřit, zda nepotřebujeme výše zmíněné Folliculinum. Přiměřený úbytek krve u ženy zcela zdravé inspiruje tělo k očistě a obnově. Je sice pravda, že taoismus vidí menstruaci jako vyčerpávající stejně jako ejakulaci u muže a snaží se ji cvičením redukovat na minimum co do počtu dní a intenzity krvácení, ale to je poněkud jiný (zasloužený) způsob regulace než brutální chemický zásah. Na závěr bych chtěla poznamenat, že menstruační krev je natolik zázračná tekutina, že se v ní vyskytuje významné množství kmenových buněk, tedy nediferencovaných buněk vhodných pro léčbu, které se jinak získávají z pupečníkové krve nebo kostní dřeně, přičemž výtěžnost z menstruační krve je několikanásobně vyšší.

Mamograf zachraňuje spoustu životů, a pokud se nenecháte preventivně vyšetřit, zahráváte si se životem - jako každá technika vyšetřování, i mamograf je samozřejmě silně závislý na lidském faktoru. Proto se u něj vyskytují jak falešně pozitivní, tak falešně negativní nálezy. Falešně pozitivních je okolo 7 %, falešně negativních 10 až 20 %. Vedle viditelné a ne zcela prospěšné mechanické zátěže až 17 kg na prs si málokdo uvědomuje, že přístroj působí i rentgenovým zářením, které samo rakovinu vyvolává. U žen pod 35 let může přístroj způsobit 75 případů rakoviny na 15 nalezených. Každoroční "preventivní" prohlídka zvyšuje riziko u mladých žen o 52 % (zdroj výše uvedených informací, další podněty v angličtině, článek v češtině, další článek v češtině, článek v češtině o knize v angličtině, další článek v češtině). Mamograf má samozřejmě neocenitelný diagnostický význam u žen s vysokým rizikem - tedy s výskytem rakovinových markerů v krvi, rodinnou zátěží a s nálezem pohmatem. Ale jako preventivní nástroj bych v každém případě doporučila místo rentgenové mamografii techniku elektroimpedanční. Je významně méně škodlivá, levná, v Čechách už poměrně dostupná (např.v Praze a Hradci Králové) a má srovnatelnou vypovídací schopnost. Pojišťovna ji prozatím nehradí. Blíže v Meduňce 12/2006. 

Kontakty: FWDS a.s., Podbabská 81/17, Praha 6, tel 233311872, prozatím bez lékařského závěru; MEDICUR s.r.o., Myslíkova 10, Praha 2, tel. 224919259; MUDr. Beata Bungovičová, V předpolí 7, Praha 10, tel. 606203423, Dr. Jan Campbell, tel. 720153999, myvedana@yahoo.co.uk - prodej přístrojů a zaškolování 

Rakovinu lze vyléčit pouze oficiálními cestami, tedy cytostatiky (chemoterapií) a ozařováním - navzdory tomuto tvrzení máte samozřejmě i jiné možnosti: nová medicína Dr. Hamera, přehled možných terapeutických směrů, názory homeopata Robina Murphyho. Obrátit se můžete na společnost Saloco (Alena Šrámková, manažerka Saloco, Krásova 6, 130 00 Praha 3, tel. 222722339, 602295960, nejlépe Po 13 - 16 h), MUDr. Josefa Pekárka nebo slovenského lékaře s vynikající úspěšností léčby Kamila Jurkoviče. Pro podporu organismu je vhodné použít moxování dle knihy Dušana Tomka Moře jangů. Podnětný je i článek v Magazínu WM, rubrika Zdraví název Chemoterapia pomáha liečiť rakovinu a Zem je plochá. Je samozřejmě nutné se připravit na nátlak ze strany oficiální medicíny, kterému se někdy opravdu špatně odolává, ale váš osud je ve vašich vlastních rukách. Občas lze nalézt i lékaře s vyváženějším náhledem na nemoc - u rakoviny prsu se můžete obrátit na MUDr. Miroslavu Skovajsovou z Mamma centra, Roškotova 2, 140 44 Praha, tel. 234105351, 234105359 denně 8 - 14 hod.

Moje tipy a triky

Zde bych chtěla uvést některé detaily, se kterými jsem nechtěla čtenáře zatěžovat v příslušných kapitolách. Za léta výzkumu na zdravovědném poli jsem objevila tyto specialitky:

Enzymatická terapie - vynikající prostředek urychlující všechny hojivé procesy. Velmi dobře pomáhá při pohmožděních, nataženích a natrženích, kde nic jiného nezabírá. Osobně jsem si velmi oblíbila čistě rostlinný APO-Curenzym, použít lze i Wobenzym, u něhož před požitím doporučuji omýt červenou vrstvu, úspěšně jsem se jí otrávila.

Komonicové víno - skvělé na ředění krve a zlepšení stavu křečových žil. Nesmí se užívat společně s léky na ředění krve (Warfarin) a při krvácivých stavech!!! V 1 litru co nejpřírodnějšího červeného vína louhujeme 10 g sušené komonice lékařské (Melilotus officinalis) po dobu 9 dnů, občas můžeme protřepat. Poté ho scedíme a užíváme první 3 dny 3x denně kávovou lžičku a dále 3x denně polévkovou lžíci, dokud ho nedobereme. Kůru lze opakovat po 3 měsících, maximálně 4x ročně.

Priessnitzův obklad (zapařovací) - na to, jak je účinný, je kupodivu docela málo známý. Jde o textilii namočenou do odražené vody, kterou se obalí postižené místo a která se překryje silnější textilií suchou. Léčí záněty, bolesti v krku, infekce dýchacích cest, bolesti lymfatických uzlin, zánět žil...

Ušní svíce - vyčistí zvukovod tak, že ho budete cítit jako jeskyni. Pomáhají při zánětech středního ucha a dutin, stavech chronické nedoslýchavosti, hučení v hlavě, nespavosti, migréně, rýmě, přepracovanosti. Nejvyšší kvalitu na trhu mají Lucie, které jsou dostupné v několika bylinných variantách. Navzdory názoru odborníků ORL je to jediná spolehlivá a bezpečná metoda na odstranění starých mazových zátek, protože se při ní celé ucho prohřívá a maz se tak lépe uvolní.

Oxyfit - kyslík ve spreji použitelný místo kafe k probrání se z nejhoršího útlumu. Na rozdíl od kofeinu je to fyziologická záležitost a lidem v permanentním stresu může hodně pomoci. Objem stlačených 2 litrů stojí okolo 230,-; 8 litrů 350,-.

Čínská bylinná náplast Shao Lin Die Da Zhi Tong Gao - unikátní prostředek na potíže pohybového aparátu a bolesti všeho druhu (i migrény). Poměrně levná (8 ks 7 x 10 cm za cca 95 Kč), na webu k nalezení zde. Fascinující účinek!

Koloidní stříbro - vynikající prostředek pro posílení odolnosti organismu. Jde o roztok mikronizovaného stříbra, které funguje jako zabiják virů, bakterií a kvasinek. Je jedinečným pomocníkem pro zdolávání celkového zaplísnění, které postihuje velké procento populace. Projevuje se napovrch zejména mykózami nohou a pohlavních orgánů. Mně osobně stříbro pomohlo odstranit trvalý pocit virózy "na pozadí". V ČR je jeho prodej omezen jen pro vnější použití, nicméně nic nikomu nebrání toto doporučení nedodržet. Kde nakoupit: Nebíčko, Pharma Activ. V případě, že tyto zdroje budou časem eliminovány (viz Educate Yourself), nezbývá, než si pořídit generátor koloidního stříbra. Informační prameny mírně zkreslují účinek přípravku, stříbro zcela logicky vybije i symbiotické bakterie, které je samozřejmě po dokončení léčby třeba doplnit jak ve střevě, tak ve vagíně. Nicméně zaplísněný uživatel antibiotik už žádnou symbiotickou bakterií nikde nemá, takže užíváním přípravku nic neriskuje. Pokud se užívání obáváte, článek o všech aspektech koloidního stříbra naleznete v Magazínu WM, rubrika Zdraví, článek Stříbro zabíjí viry. 

Flavobion - pokrok v alopatické medicíně! Jde o zcela oficiální preparát z byliny ostropestřec mariánský pro zlepšení funkce jater. Já sama ho vyžaduji při každé viróze, abych se s nemocí lépe vypořádala. Je na lékařský předpis. Ještě lepší je žvýkání přímo semen ostropestřce.

Florsalmin (či Salviadent) - vynikající pomocník při zánětech ústní dutiny. Je to alkoholický extrakt ze šalvěje, který se před použitím ředí nebo ho lze přímo aplikovat na afty. Použití nepřehánět, je mírně jedovatý. Volně prodejný.

Fermalac - unikátní pomocník při gynekologických obtížích typu kvasinkový výtok. Jde o přirozenou vaginální flóru v kapslích, která má jak léčebný, tak i preventivní účinek. Pokud jste bez akutních potíží, stačí 1 kapsle měsíčně jako prevence. Doporučuji aplikovat po každém užívání antibiotik. Volně prodejný, dražší, ale vyplatí se!

Mezizubní kartáčky - velmi mi pomohly ve zlepšování zánětu dásní. Jsou daleko účinnější než dentální nit. 

Čištění jazyka - čas od času se vyplatí očistit si jazyk hranou lžičky. Je to přeci jen velmi členitá plocha, na které se mohou pohodlně usazovat nejrůznější neřádi. Předejdete tak některým chorobám, ať už ústní sliznice, tak zažívání apod. Pokud máte na jazyku opravdu silný povlak, je třeba dát si do kupy trávení - očistou, dietou...

Řebříčkový obklad na játra - skvělý pomocník při depresích a křečích. Lžíce řebříčku se nasype do cca 300 ml studené vody, pod pokličkou se přivede k varu, nechá se 5 min vřít a 20 min chladnout. Nalije se na textil, přiloží co nejteplejší na játra, přikryje se suchým textilem a pokud možno přihřívá termoforem. 

Zaručená relaxace - pokud kvůli přetížení máte sklon k odpočinku typu "5 minut sezení, výskok, domácí práce", doporučuji imobilizovat se soupravou kamenů pro harmonizaci čaker (od červeného po fialový položit na čakry a odpočívat).

Levandulový olej - vozím s sebou na všechny cesty. Urychluje hojení ran a štípanců, kůže spálené sluncem.

Gelový polštářek - poskytuje teplé i studené obklady podle toho, zda jej vložíte do teplé vody nebo mikrovlnky či do ledničky. Nejuniverzálnější rozměr je 10x30 cm a stojí do 100,- Kč.

Hedvábí - jakožto polyamid živočišného původu působí hedvábí antibakteriálně. Proto se vyplatí nosit hedvábné spodní prádlo, pokud máte sklon k infekcím močových cest. Navíc dovede chránit energii orgánu, takže pokud máte potíže s některým tělesným úsekem, halte ho do hedvábu. Naši předci nebyli troubové, když na otevřenou ránu kladli pavučinu!

Odblokovávací cvičení - pokud jste v nepohodě a nemáte čas na relaxaci, zkuste toto cvičení: Postavte se s nohama mírně rozkročenýma, nadechněte se, zatněte úplně všechny svaly na několik sekund a povolte je s výdechem, který je možno doprovodit strašným zvukem z vašeho nitra. Opakujte do úlevy.

Co se mi neosvědčilo nebo účinky neodpovídají nákladům: šťáva z ovoce noni, sladidlo Vivahelp - nesladí a navíc dodá pokrmu asfaltovitou příchuť